Pogoji uporabe

LICENCNA APLIKACIJA LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

Aplikacije, ki so na voljo v trgovini App Store, so vam licencirane, ne pa prodane. Vaša licenca za vsako aplikacijo je pogojena z vašim predhodnim sprejetjem te licenčne pogodbe za končnega uporabnika licenčne aplikacije (»standardna EULA«) ali licenčne pogodbe po meri za končnega uporabnika med vami in ponudnikom aplikacije (»prilagojena EULA«), če obstaja pod pogojem. Vašo licenco za katero koli aplikacijo Apple v skladu s to standardno EULA ali EULA po meri podeli Apple, vašo licenco za katero koli aplikacijo tretje osebe v skladu s to standardno EULA ali EULA po meri pa podeli ponudnik aplikacije te aplikacije tretje osebe. Vsaka aplikacija, za katero velja ta standardna licenčna pogodba EULA, se v tem dokumentu imenuje »licencirana aplikacija«. Ponudnik aplikacije ali Apple, kot je ustrezno (»dajalec licence«), si pridržuje vse pravice do licenčne aplikacije, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s to standardno EULA.

a. Obseg licence: Dajalec licence vam podeljuje neprenosljivo licenco za uporabo licenčne aplikacije na vseh izdelkih znamke Apple, ki so v vaši lasti ali pod nadzorom in kot to dovoljujejo Pravila uporabe. Pogoji te standardne licenčne pogodbe bodo urejali vso vsebino, gradivo ali storitve, ki so dostopne ali kupljene v licenčni aplikaciji, kot tudi nadgradnje, ki jih zagotovi dajalec licence in ki nadomeščajo ali dopolnjujejo izvirno licenčno aplikacijo, razen če takšno nadgradnjo spremlja EULA po meri. Razen kot je navedeno v Pravilih uporabe, Licencirane aplikacije ne smete distribuirati ali dati na voljo prek omrežja, kjer bi jo lahko uporabljalo več naprav hkrati. Licenčne aplikacije ne smete prenesti, naprej distribuirati ali podlicencirati. Če svojo napravo Apple prodate tretji osebi, morate pred tem odstraniti licenčno aplikacijo iz naprave Apple. Ne smete kopirati (razen kot je dovoljeno s to licenco in Pravili uporabe), izvajati obratnega inženiringa, razstavljati, poskušati izpeljati izvorne kode, spreminjati ali ustvarjati izpeljank licenčne aplikacije, kakršnih koli posodobitev ali katerega koli dela ( razen in samo v obsegu, v katerem je katera koli zgornja omejitev prepovedana z veljavno zakonodajo ali v obsegu, ki ga dovoljujejo licenčni pogoji, ki urejajo uporabo katerih koli odprtokodnih komponent, vključenih v licenčno aplikacijo).

b. Soglasje za uporabo podatkov: Strinjate se, da lahko dajalec licence zbira in uporablja tehnične podatke in povezane informacije – vključno, vendar ne omejeno na tehnične informacije o vaši napravi, sistemski in aplikacijski programski opremi ter perifernih napravah –, ki se redno zbirajo za olajšanje zagotavljanja posodobitev programske opreme. , podporo za izdelke in druge storitve za vas (če obstajajo), povezane z licenčno aplikacijo. Dajalec licence lahko uporabi te podatke, če so v obliki, ki vas ne identificira osebno, za izboljšanje svojih izdelkov ali za zagotavljanje storitev ali tehnologij za vas.

c. Prekinitev. Ta standardna EULA velja, dokler je ne odpoveste vi ali dajalec licence. Vaše pravice v skladu s to standardno EULA bodo samodejno prenehale veljati, če ne boste upoštevali katerega od njenih pogojev.

d. Zunanje storitve. Licencirana aplikacija lahko omogoča dostop do storitev in spletnih mest dajalca licence in/ali tretjih oseb (skupaj in posamezno, »zunanje storitve«). Strinjate se, da boste zunanje storitve uporabljali na lastno odgovornost. Dajalec licence ni odgovoren za pregledovanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti zunanjih storitev tretjih oseb in ni odgovoren za nobene take zunanje storitve tretjih oseb. Podatki, ki jih prikaže katera koli licenčna aplikacija ali zunanja storitev, vključno s finančnimi, zdravstvenimi in lokacijskimi informacijami, vendar ne omejeno nanje, so samo za splošne informativne namene in zanje ne jamči dajalec licence ali njegovi agenti. Zunanjih storitev ne boste uporabljali na kakršen koli način, ki ni v skladu s pogoji te standardne EULA ali ki krši pravice intelektualne lastnine dajalca licence ali katere koli tretje osebe. Strinjate se, da zunanjih storitev ne boste uporabljali za nadlegovanje, zlorabo, zalezovanje, grožnje ali obrekovanje katere koli osebe ali subjekta in da dajalec licence ni odgovoren za takšno uporabo. Zunanje storitve morda niso na voljo v vseh jezikih ali v vaši domovini in morda niso primerne ali na voljo za uporabo na določeni lokaciji. V obsegu, v katerem se odločite za uporabo takšnih zunanjih storitev, ste sami odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni. Dajalec licence si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, začasno prekine, odstrani, onemogoči ali uvede omejitve ali omejitve dostopa do katere koli zunanje storitve brez obvestila ali odgovornosti do vas.

e. NI JAMSTVA: IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA LICENCIRANO APLIKACIJO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. DO NAJVEČJEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO LICENCIRANA APLIKACIJA IN VSE STORITVE, KI JIH IZVAJA ALI ZAGOTAVLJA LICENCIRANA APLIKACIJA, SO NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO« IN »KOT JE NA VOLJO«, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, DAJALEC LICENCE JE REBY ZAVRAČA VSAKA JAMSTVA IN POGOJI V ZVEZI Z LICENCIRANO APLIKACIJO IN KAKRŠNIMI KOLI STORITVAMI, BODISI IZRECNIMI, IMPLICITNIMI ALI ZAKONSKO DOLOČENIMI, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, IMPLICITNE GARANCIJE IN/ALI POGOJE PRODAJNOSTI, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DEL ICULARNI NAMEN, NATANČNOSTI , TIHEGA UŽIVANJA IN NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB. NOBENA USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET, KI GA JE DAL DAJALEC LICENCE ALI NJEGOV POOBLAŠČENI ZASTOPNIK, NE USTVARJA ​​JAMSTVA. ČE SE LICENCIRANA APLIKACIJA ALI STORITVE IZKAŽE ZA POMANJKLJIVO, PREVZEMETE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISOV, POPRAVIL ALI POPRAVKOV. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE POSREDNIH JAMSTEV ALI OMEJITEV VELJAVNIH ZAKONSKIH PRAVIC POTROŠNIKA, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE IN OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

f. Omejitev odgovornosti. V OBSEGU, KI NI PREPOVEDAN Z ZAKONOM, DAJALEC LICENCE V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVOREN ZA TELESNE POŠKODBE ALI KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITVE, ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO PODATKOV , PREKINITEV POSLOVANJA OZ KAKRŠNA KOLI DRUGA POSLOVNA ŠKODA ALI IZGUBA, KI IZHAJA ZARADI VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE LICENCIRANE APLIKACIJE ALI JE POVEZANA Z njo, NE glede na to, NE glede na to, KI JE POVZROČENA, NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI (POGODBA, ODŠKODNA KRŠKA ALI DRUGAČE) IN TUDI ČE JE BIL DAJALAC LICENCE OBVEŠČEN O MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA TELESNE POŠKODBE ALI NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO TA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. V nobenem primeru skupna odgovornost dajalca licence do vas za vso škodo (razen če to morda zahteva veljavna zakonodaja v primerih, ki vključujejo telesne poškodbe) preseže zneska petdeset dolarjev (50.00 USD). Zgoraj navedene omejitve veljajo, tudi če zgoraj navedeno pravno sredstvo ne doseže svojega bistvenega namena.

g. Licencirane aplikacije ne smete uporabljati ali kako drugače izvoziti ali ponovno izvoziti, razen kot to dovoljuje zakonodaja Združenih držav in zakoni jurisdikcije, v kateri je bila licenčna aplikacija pridobljena. Zlasti, a brez omejitev, licenčne aplikacije ni dovoljeno izvoziti ali ponovno izvoziti (a) v katero koli državo z embargom ZDA ali (b) nikomur na seznamu posebej določenih državljanov Ministrstva za finance ZDA ali zavrnjenih oseb Ministrstva za trgovino ZDA Seznam ali Seznam entitet. Z uporabo licenčne aplikacije izjavljate in jamčite, da se ne nahajate v nobeni takšni državi ali na nobenem takem seznamu. Prav tako se strinjate, da teh izdelkov ne boste uporabljali za namene, ki jih prepoveduje zakonodaja Združenih držav, vključno z, neomejeno, razvojem, načrtovanjem, proizvodnjo ali proizvodnjo jedrskega, raketnega ali kemičnega ali biološkega orožja.

h. Licenčna aplikacija in povezana dokumentacija sta »komercialni predmeti«, kot je ta izraz opredeljen v 48 C.F.R. §2.101, ki ga sestavljata »Komercialna računalniška programska oprema« in »Dokumentacija komercialne računalniške programske opreme«, kot sta izraza uporabljena v 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R. §227.7202, kot je primerno. V skladu s 48 C.F.R. §12.212 ali 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, kot je ustrezno, sta komercialna računalniška programska oprema in dokumentacija komercialne računalniške programske opreme licencirani končnim uporabnikom vlade ZDA (a) samo kot komercialni predmeti in (b) samo s tistimi pravicami, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom v skladu s tukaj navedenimi pogoji. Neobjavljeno – pravice pridržane v skladu z zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav.

jaz. Razen v obsegu, ki je izrecno določen v naslednjem odstavku, to pogodbo in razmerje med vami in podjetjem Apple urejajo zakoni zvezne države Kalifornija, razen določb o koliziji zakonov. Vi in Apple se strinjata, da se za reševanje vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz te pogodbe, podvržeta osebni in izključni pristojnosti sodišč v okrožju Santa Clara v Kaliforniji. Če (a) niste državljan ZDA; (b) ne prebivate v ZDA; (c) do storitve ne dostopate iz ZDA; in (d) ste državljan ene od spodaj navedenih držav, se s tem strinjate, da vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe, ureja veljavna zakonodaja, navedena spodaj, ne glede na kakršne koli kolizije zakonov, in vi s tem se nepreklicno podvržem neizključni pristojnosti sodišč v državi, provinci ali državi, navedeni spodaj, katerih pravo ureja:

Če ste državljan katere koli države Evropske unije ali Švice, Norveške ali Islandije, so veljavno pravo in sodišče zakoni in sodišča vašega običajnega prebivališča.

Pravo, znano kot Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga, je posebej izključeno iz uporabe za to pogodbo.

Pogoji POTSY

Ti pogoji urejajo

the use of this Application, and,
any other related Agreement or legal relationship with the Owner

na pravno zavezujoč način. Besede z veliko začetnico so opredeljene v ustreznem namenskem razdelku tega dokumenta.

Uporabnik mora pozorno prebrati ta dokument.

Čeprav celotno pogodbeno razmerje v zvezi s temi izdelki sklenejo izključno lastnik in uporabniki, uporabniki potrjujejo in se strinjajo, da lahko Apple, če jim je bila ta aplikacija na voljo prek trgovine Apple App Store, uveljavlja te pogoje kot tretji upravičenec. .

To aplikacijo zagotavlja:

TCS – The Ceramic School Ltd
Höhenstrasse 15,
Feldkirchen,
Koroška,
9560, Avstrija
DDV: ATU76323168

Kontaktni e-poštni naslov lastnika: office@ceramic.school
Kaj mora uporabnik vedeti na prvi pogled

Please note that some provisions in these Terms may only apply to certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply to Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In the absence of any such mention, clauses apply to all Users.

The right of withdrawal only applies to European Consumers.

POGOJI UPORABE

Če ni drugače določeno, pogoji uporabe, podrobno opisani v tem razdelku, na splošno veljajo za uporabo te aplikacije.

V posebnih scenarijih lahko veljajo posamezni ali dodatni pogoji uporabe ali dostopa in so v takih primerih dodatno navedeni v tem dokumentu.

Z uporabo te aplikacije uporabniki potrjujejo, da izpolnjujejo naslednje zahteve:

There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Users aren’t located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist-supporting” country;
Users aren’t listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties;

Registracija računa

Za uporabo storitve se lahko uporabniki registrirajo ali ustvarijo uporabniški račun, pri čemer zagotovijo vse zahtevane podatke ali informacije na popoln in resničen način.
Uporabniki lahko storitev uporabljajo tudi brez registracije ali ustvarjanja uporabniškega računa, vendar lahko to povzroči omejeno razpoložljivost določenih funkcij ali funkcij.

Uporabniki so odgovorni za zaupnost in varnost svojih prijavnih poverilnic. Iz tega razloga morajo uporabniki izbrati tudi gesla, ki ustrezajo najvišjim standardom trdnosti, ki jih dovoljuje ta aplikacija.

Z registracijo se uporabnik strinja, da je v celoti odgovoren za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod njihovim uporabniškim imenom in geslom.
Uporabniki morajo nemudoma in nedvoumno obvestiti lastnika prek kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu, če menijo, da so bili njihovi osebni podatki, vključno z uporabniškimi računi, poverilnicami za dostop ali osebnimi podatki, vendar ne omejeno nanje, kršeni, neupravičeno razkriti ali ukradeni.
Pogoji za registracijo računa

Za registracijo uporabniških računov v tej aplikaciji veljajo spodaj navedeni pogoji. Z registracijo se uporabnik strinja, da izpolnjuje te pogoje.

Accounts registered by bots or any other automated methods are not permitted.

Unless otherwise specified, each User must register only one account.

Unless explicitly permitted, a User account may not be shared with other persons.

Prekinitev računa

Uporabniki lahko kadar koli prekinejo svoj račun in prenehajo uporabljati storitev, tako da naredijo naslednje:

By using the tools provided for account termination on this Application.

By directly contacting the Owner at the contact details provided in this document.

Začasna blokada in izbris računa

Lastnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine ali izbriše uporabniške račune, za katere meni, da so neprimerni, žaljivi ali kršijo te pogoje.

Začasna ukinitev ali izbris uporabniških računov uporabnikom ne daje pravice do kakršnih koli zahtevkov za odškodnino, odškodnino ali povračilo.

Začasna ukinitev ali izbris računov zaradi vzrokov, ki jih je mogoče pripisati uporabniku, uporabnika ne oprosti plačila morebitnih pristojbin ali cen.
Vsebina te aplikacije

Če ni drugače določeno ali jasno prepoznavno, je vsa vsebina, ki je na voljo v tej aplikaciji, v lasti ali na voljo lastniku ali njegovim dajalcem licence.

Lastnik si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da vsebina v tej aplikaciji ne krši veljavnih zakonskih določb ali pravic tretjih oseb. Vendar morda ni vedno mogoče doseči takšnega rezultata.
V takšnih primerih, brez poseganja v kakršne koli pravne pravice uporabnikov za uveljavljanje svojih pravic, uporabnike prosimo, da po možnosti prijavijo povezane pritožbe z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.
Pravice v zvezi z vsebino te aplikacije – Vse pravice pridržane

Lastnik ima in si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine za vsako tako vsebino.

Uporabniki torej ne smejo uporabljati takšne vsebine na kakršen koli način, ki ni potreben ali impliciten za pravilno uporabo storitve.

Zlasti, vendar brez omejitev, uporabniki ne smejo kopirati, prenašati, deliti (čez omejitve, določene spodaj), spreminjati, prevajati, preoblikovati, objavljati, prenašati, prodajati, podlicencirati, urejati, prenašati/dodeljevati tretjim osebam ali ustvarjati izpeljanih del. iz vsebine, ki je na voljo v tej aplikaciji, niti dovoliti kateri koli tretji osebi, da to stori prek uporabnika ali njegove naprave, tudi brez vednosti uporabnika.

Kjer je to izrecno navedeno v tej aplikaciji, lahko uporabnik prenese, kopira in/ali deli nekatere vsebine, ki so na voljo prek te aplikacije, za izključno osebno in nekomercialno uporabo in pod pogojem, da so avtorske pravice in vsi drugi avtorji, ki jih zahteva lastnik, pravilno uporabljeni. .

Vse veljavne zakonske omejitve ali izjeme glede avtorskih pravic ostanejo nespremenjene.
Vsebina, ki jo zagotavljajo uporabniki

Lastnik dovoljuje uporabnikom nalaganje, skupno rabo ali zagotavljanje lastne vsebine tej aplikaciji.

Z zagotavljanjem vsebine tej aplikaciji uporabniki potrjujejo, da imajo to zakonsko dovoljenje in da ne kršijo nobenih zakonskih določb in/ali pravic tretjih oseb.

Nadaljnji vpogled v sprejemljivo vsebino je na voljo v razdelku teh pogojev, ki podrobno opisuje sprejemljivo uporabo.
Pravice v zvezi z vsebino, ki jo zagotovijo uporabniki

Uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da z zagotavljanjem lastne vsebine v tej aplikaciji lastniku podeljujejo neizključno, v celoti plačano in brezplačno licenco za obdelavo takšne vsebine izključno za delovanje in vzdrževanje te aplikacije, kot to zahteva pogodba.

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se uporabniki odpovedujejo kakršnim koli moralnim pravicam v zvezi z vsebino, ki jo posredujejo tej aplikaciji.

Uporabniki priznavajo, sprejemajo in potrjujejo, da je vsa vsebina, ki jo posredujejo prek te aplikacije, predmet enakih splošnih pogojev, kot so določeni za vsebino v tej aplikaciji.
Odgovornost za posredovano vsebino

Uporabniki so izključno odgovorni za kakršno koli vsebino, ki jo naložijo, objavijo, delijo ali posredujejo prek te aplikacije. Uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da lastnik ne filtrira ali moderira takšne vsebine.

Vendar si lastnik pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani, izbriše ali blokira takšno vsebino in brez predhodnega obvestila zavrne dostop uporabnika, ki nalaga, do te aplikacije:

upon becoming aware of any (alleged) violation of these Terms, any third-party rights, or applicable law, based on such content;
if a notice of infringement of intellectual property rights is received;
if a notice of violation of a third party’s privacy, including their intimate privacy, is received;
upon order of a public authority; or
where the Owner is made aware that the content, while being accessible via this Application, may represent a risk for Users, third parties and/or the availability of the Service.

Odstranitev, izbris ali blokiranje vsebine ne daje pravice uporabnikom, ki so zagotovili takšno vsebino ali so zanjo odgovorni, do kakršnih koli zahtevkov za odškodnino, škodo ali povračilo.

Uporabniki soglašajo, da bodo lastnika varovali pred kakršnimi koli zahtevki in/ali škodo, ki so jo utrpeli zaradi vsebine, ki so jo posredovali ali posredovali prek te aplikacije.
Odstranitev vsebine iz delov te aplikacije, ki je na voljo prek App Store

Če se prijavljena vsebina šteje za sporno, bo odstranjena v 24 urah in uporabniku, ki je zagotovil vsebino, bo onemogočena uporaba storitve.
Dostop do zunanjih virov

Preko te aplikacije imajo lahko uporabniki dostop do zunanjih virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe. Uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da lastnik nima nadzora nad takimi viri in zato ni odgovoren za njihovo vsebino in razpoložljivost.

Pogoji, ki veljajo za vse vire, ki jih zagotovijo tretje osebe, vključno s tistimi, ki veljajo za kakršno koli morebitno podelitev pravic v vsebini, izhajajo iz pogojev in določil vsake take tretje osebe ali, če teh ni, veljavne zakonodaje.

Zlasti v tej aplikaciji lahko uporabniki vidijo oglase tretjih oseb. Lastnik ne nadzoruje ali moderira oglasov, prikazanih prek te aplikacije. Če uporabniki kliknejo kateri koli tak oglas, bodo sodelovali s katero koli tretjo osebo, odgovorno za ta oglas.

Lastnik ni odgovoren za kakršne koli zadeve, ki izhajajo iz takšne interakcije s tretjimi osebami, kot je karkoli, kar izhaja iz obiska spletnih strani tretjih oseb ali uporabe vsebine tretjih oseb.
Sprejemljiva uporaba

Ta aplikacija in storitev se lahko uporabljata samo v okviru tega, za kar sta predvideni v skladu s temi pogoji in veljavno zakonodajo.

Uporabniki so izključno odgovorni za zagotovitev, da njihova uporaba te aplikacije in/ali storitve ne krši nobene veljavne zakonodaje, predpisov ali pravic tretjih oseb.

Zato si lastnik pridržuje pravico, da sprejme kakršen koli ustrezen ukrep za zaščito svojih zakonitih interesov, vključno z zavrnitvijo dostopa uporabnikov do te aplikacije ali storitve, prekinitvijo pogodb, prijavo kakršnega koli napačnega ravnanja prek te aplikacije ali storitve pristojnim organom – kot so sodni ali upravnih organov – kadar koli uporabniki sodelujejo ali se sumijo, da sodelujejo v kateri koli od naslednjih dejavnosti:

violate laws, regulations and/or these Terms;
infringe any third-party rights;
considerably impair the Owner’s legitimate interests;
offend the Owner or any third party.

"Povej prijatelju"

Ta aplikacija daje uporabnikom možnost, da prejmejo prednosti, če kateri koli nov uporabnik na podlagi njihovega priporočila kupi izdelek, ki je na voljo v tej aplikaciji.
Da bi izkoristili to ponudbo, lahko uporabniki povabijo druge k nakupu izdelkov v tej aplikaciji, tako da jim pošljejo kodo povej prijatelju, ki jo zagotovi lastnik. Takšne kode je mogoče unovčiti le enkrat.
Če ob nakupu izdelkov v tej aplikaciji katera koli od povabljenih oseb izkoristi kodo povej prijatelju, bo uporabnik, ki je povabil, prejel prednost ali ugodnost (kot so: znižanje cene, dodatna funkcija storitve, nadgradnja itd.) navedeni v tej aplikaciji.
Kode Povej prijatelju so lahko omejene na določene izdelke med tistimi, ki so na voljo v tej aplikaciji.

Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine ponudbo po lastni presoji.

Čeprav za število oseb, ki jih je mogoče povabiti, ne velja nobena splošna omejitev, je lahko količina prednosti ali koristi, ki jo lahko prejme vsak uporabnik, ki povabi, omejena.
POGOJI PRODAJE
Plačljivi izdelki

Nekateri izdelki, ki so na voljo v tej aplikaciji kot del storitve, so na voljo na podlagi plačila.

Pristojbine, trajanje in pogoji, ki veljajo za nakup takih izdelkov, so opisani spodaj in v namenskih razdelkih te aplikacije.

Za nakup izdelkov se mora uporabnik registrirati ali prijaviti v to aplikacijo.
Opis izdelka

Cene, opisi ali razpoložljivost izdelkov so opisani v ustreznih razdelkih te aplikacije in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Medtem ko so izdelki v tej aplikaciji predstavljeni z največjo tehnično natančnostjo, je predstavitev v tej aplikaciji na kakršen koli način (vključno z grafičnim materialom, slikami, barvami, zvoki) samo za referenco in ne pomeni nobenega jamstva glede lastnosti kupljenega izdelka.

Lastnosti izbranega izdelka bodo predstavljene v postopku nakupa.
Postopek nakupa

Vsi koraki od izbire izdelka do oddaje naročila so del nakupovalnega procesa.

Postopek nakupa vključuje naslednje korake:

Users must choose the desired Product and verify their purchase selection.
After having reviewed the information displayed in the purchase selection, Users may place the order by submitting it.

Oddaja naročila

Ko uporabnik odda naročilo, velja naslednje:

The submission of an order determines contract conclusion and therefore creates for the User the obligation to pay the price, taxes and possible further fees and expenses, as specified on the order page.
In case the purchased Product requires an action from the User, such as the provision of personal information or data, specifications or special wishes, the order submission creates an obligation for the User to cooperate accordingly.
Upon submission of the order, Users will receive a receipt confirming that the order has been received.

Vsa obvestila v zvezi z opisanim nakupnim postopkom bodo poslana na elektronski naslov, ki ga bo Uporabnik posredoval v ta namen.
Cene

Uporabniki so med postopkom nakupa in pred oddajo naročila obveščeni o morebitnih pristojbinah, davkih in stroških (vključno s stroški dostave, če obstajajo), ki jih bodo zaračunali.

Cene v tej aplikaciji so prikazane:

either exclusive or inclusive of any applicable fees, taxes and costs, depending on the section the User is browsing.

Ponudbe in popusti

Lastnik lahko ponudi popuste ali posebne ponudbe za nakup izdelkov. Za vsako takšno ponudbo ali popust vedno veljajo merila za upravičenost ter določila in pogoji, določeni v ustreznem razdelku te aplikacije.

Ponudbe in popusti so vedno odobreni po lastni presoji lastnika.

Ponavljajoče se ali ponavljajoče se ponudbe ali popusti ne ustvarjajo zahtevka/naslova ali pravice, ki bi jo uporabniki lahko uveljavljali v prihodnosti.

Odvisno od primera veljajo popusti ali ponudbe le omejen čas ali do razprodaje zalog. Če je ponudba ali popust časovno omejen, se navedbe časa nanašajo na časovni pas lastnika, kot je navedeno v podrobnostih o lokaciji lastnika v tem dokumentu, razen če ni drugače določeno.
Kuponi

Ponudbe ali popusti lahko temeljijo na kuponih.

Če pride do kršitve pogojev, ki veljajo za kupone, lahko lastnik upravičeno zavrne izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti in si izrecno pridržuje pravico do ustreznih pravnih ukrepov za zaščito svojih pravic in interesov.

Ne glede na spodnja določila vedno prevladajo morebitna dodatna ali drugačna pravila, ki veljajo za uporabo kupona, prikazanega na ustrezni strani z informacijami ali na samem kuponu.

Če ni navedeno drugače, za uporabo kuponov veljajo ta pravila:

Each Coupon is only valid when used in the manner and within the timeframe specified on the website and/or the Coupon;
A Coupon may only be applied, in its entirety, at the actual time of purchase – partial use is not permitted;
Unless otherwise stated, single-use Coupons may only be used once per purchase and therefore may only be applied a single time even in cases involving installment-based purchases;
A Coupon cannot be applied cumulatively;
The Coupon must be redeemed exclusively within the time specified in the offer. After this period, the Coupon will automatically expire, precluding any possibility for the User to claim the relevant rights, including cash-out;
The User is not entitled to any credit/refund/compensation if there is a difference between the value of the Coupon and the redeemed value;
The Coupon is intended solely for non–commercial use. Any reproduction, counterfeiting and commercial trade of the Coupon is strictly forbidden, along with any illegal activity related to the purchase and/or use of the Coupon.

Načini plačila

Informacije v zvezi s sprejetimi načini plačila so na voljo med postopkom nakupa.

Nekateri načini plačila so morda na voljo samo pod dodatnimi pogoji ali stroški. V takih primerih so povezane informacije na voljo v posebnem razdelku te aplikacije.

Vsa plačila so neodvisno obdelana prek storitev tretjih oseb. Zato ta aplikacija ne zbira nobenih podatkov o plačilu – kot so podatki o kreditni kartici – ampak prejme obvestilo šele, ko je plačilo uspešno opravljeno.

Če plačilo z razpoložljivimi metodami ne uspe ali ga ponudnik plačilnih storitev zavrne, lastnik ni dolžan izpolniti naročila. Če plačilo ne uspe ali je zavrnjeno, si lastnik pridržuje pravico zahtevati vse s tem povezane stroške ali škodo od uporabnika.
Plačilo cene na obroke

Plačilo kupnine je možno poravnati v dveh ali več obrokih, v rokih, ki so navedeni na tej Vlogi ali kako drugače sporočeni s strani Lastnika.
Določeni izdelki so lahko izključeni iz tega plačilnega modela.
Če uporabnik ne upošteva katerega od plačilnih rokov, celoten neporavnani znesek zapade v plačilo.
Pooblastilo za prihodnje plačilo PayPal

Če uporabniki odobrijo funkcijo PayPal, ki omogoča prihodnje nakupe, bo ta aplikacija shranila identifikacijsko kodo, povezano z uporabnikovim računom PayPal. S tem boste to aplikacijo pooblastili za samodejno obdelavo plačil za prihodnje nakupe ali ponavljajoče se obroke preteklih nakupov.

To pooblastilo je mogoče kadar koli preklicati, tako da stopite v stik z lastnikom ali s spremembo uporabniških nastavitev, ki jih ponuja PayPal.
Nakup prek trgovine z aplikacijami

To aplikacijo ali določene izdelke, ki so na voljo za prodajo v tej aplikaciji, je treba kupiti prek trgovine z aplikacijami tretjih oseb. Za dostop do takšnih nakupov morajo uporabniki upoštevati navodila v ustrezni spletni trgovini (kot je »Apple App Store« ali »Google Play«), ki se lahko razlikujejo glede na določeno napravo, ki jo uporabljajo.

Če ni drugače določeno, tudi za nakupe, opravljene prek spletnih trgovin tretjih oseb, veljajo pogoji in določila tretjih oseb, ki v primeru kakršnih koli nedoslednosti ali nasprotja vedno prevladajo nad temi pogoji.

Uporabniki, ki kupujejo prek takšnih spletnih trgovin tretjih oseb, morajo zato te prodajne pogoje natančno prebrati in jih sprejeti.
Ohranjanje lastništva izdelka

Dokler lastnik ne prejme plačila celotne kupnine, naročeni izdelki ne postanejo last uporabnika.
Pridržanje pravic uporabe

Uporabniki ne pridobijo nobenih pravic do uporabe kupljenega izdelka, dokler lastnik ne prejme celotne kupnine.
Pogodbena pravica do odstopa od pogodbe

Lastnik daje uporabnikom pogodbeno pravico do odstopa od nakupa pod pogoji, opisanimi v ustreznem poglavju te aplikacije v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
Dostava
Dostava digitalnih vsebin

Če ni navedeno drugače, se digitalna vsebina, kupljena v tej aplikaciji, dostavi s prenosom v napravi(-ah), ki jih izberejo uporabniki.

Uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da morajo biti za prenos in/ali uporabo izdelka predvidene naprave in njihova ustrezna programska oprema (vključno z operacijskimi sistemi) zakonite, običajno uporabljene, posodobljene in skladne s trenutnim trgom. standardi.

Uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da je možnost prenosa kupljenega izdelka lahko časovno in prostorsko omejena.
Izvajanje storitev

Kupljena storitev bo izvedena ali dana na voljo v časovnem okviru, določenem v tej aplikaciji ali kot je bilo sporočeno pred oddajo naročila.
Trajanje pogodbe
Naročnine

Naročnine uporabnikom omogočajo neprekinjeno ali redno prejemanje izdelka skozi čas. Podrobnosti o vrsti naročnine in prekinitvi so opisane spodaj.
Odprte naročnine

Plačljive naročnine se začnejo na dan, ko lastnik prejme plačilo.

Za ohranitev naročnin morajo uporabniki pravočasno plačati zahtevano periodično pristojbino. Če tega ne storite, lahko pride do prekinitev storitve.
Naročnine se upravljajo prek Apple ID-ja

Uporabniki se lahko naročijo na izdelek z uporabo Apple ID-ja, povezanega z njihovim računom Apple App Store, z uporabo ustreznega postopka v tej aplikaciji. S tem uporabniki to potrdijo in sprejmejo

any payment due shall be charged to their Apple ID account;
subscriptions are automatically renewed for the same duration unless the User cancels at least 24 hours before the current period expires;
any and all fees or payments due for renewal will be charged within 24-hours before the end of the current period;
subscriptions can be managed or cancelled in the Users’ Apple App Store account settings.

Zgoraj navedeno prevlada nad morebitnimi nasprotujočimi ali razhajajočimi se določbami teh pogojev.
Prenehanje

Naročnine je mogoče prekiniti s pošiljanjem jasnega in nedvoumnega obvestila o prekinitvi lastniku z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu, ali – če je primerno – z uporabo ustreznih kontrolnikov znotraj te aplikacije.
Prekinitev naročniškega razmerja za nedoločen čas

Odprte naročnine je mogoče kadar koli prekiniti s pošiljanjem jasnega in nedvoumnega obvestila o prekinitvi lastniku z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu, ali – če je primerno – z uporabo ustreznih kontrolnikov znotraj te aplikacije.

Odpovedi začnejo veljati 7 dni po tem, ko je lastnik prejel obvestilo o odpovedi.
Uporabniške pravice
Pravica do odstopa od pogodbe

Razen če veljajo izjeme, je lahko uporabnik upravičen do odstopa od pogodbe v spodaj navedenem roku (običajno 14 dni) iz katerega koli razloga in brez utemeljitve. Uporabniki lahko izvedo več o pogojih za umik v tem razdelku.
Za koga velja pravica do odstopa od pogodbe

Razen če spodaj ni omenjena katera koli veljavna izjema, imajo uporabniki, ki so evropski potrošniki, zakonsko določeno pravico do preklica v skladu s pravili EU, da odstopijo od pogodb, sklenjenih na spletu (pogodbe na daljavo), v določenem roku, ki velja za njihov primer, iz katerega koli razloga in brez utemeljitve.

Uporabniki, ki ne ustrezajo tej kvalifikaciji, ne morejo izkoristiti pravic, opisanih v tem razdelku.
Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe morajo uporabniki lastniku poslati nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe.

V ta namen lahko uporabniki uporabijo vzorec odstopnega obrazca, ki je na voljo v razdelku »definicije« tega dokumenta. Uporabnik pa lahko svojo namero o odstopu od pogodbe izrazi z nedvoumno izjavo na kateri koli drug primeren način. Za izpolnitev roka, v katerem lahko uveljavljajo to pravico, morajo uporabniki poslati obvestilo o odstopu pred iztekom odstopnega roka.

Kdaj poteče odstopni rok?

Regarding the purchase of a service, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

In case of purchase of a digital content not supplied in a tangible medium, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

Učinki umika

Uporabnikom, ki pravilno odstopijo od pogodbe, bo lastnik povrnil vsa plačila lastniku, vključno s tistimi, ki krijejo stroške dostave, če obstajajo.

Vendar morebitni dodatni stroški, ki izhajajo iz izbire določenega načina dostave, razen najcenejše vrste standardne dostave, ki jo ponuja lastnik, ne bodo povrnjeni.

Takšno povračilo se izvede brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je lastnik obveščen o odločitvi uporabnika, da odstopi od pogodbe. Če ni drugače dogovorjeno z uporabnikom, bodo povračila izvedena z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno za obdelavo začetne transakcije. V nobenem primeru uporabnik zaradi takšnega povračila ne bo imel nobenih stroškov ali pristojbin.
…o nakupu storitev

Če uporabnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, potem ko je zahteval izvedbo storitve pred potekom odstopnega roka, mora uporabnik plačati lastniku znesek, ki je sorazmeren z delom opravljene storitve.

To plačilo se izračuna na podlagi pogodbeno dogovorjenega zneska in je sorazmerno z delom storitve, opravljene do trenutka, ko uporabnik odstopi, v primerjavi s celotnim kritjem pogodbe.
Uporabniške pravice v Združenem kraljestvu
Pravica do preklica

Razen če veljajo izjeme, imajo uporabniki, ki so potrošniki v Združenem kraljestvu, zakonsko pravico do preklica v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva in so lahko upravičeni do odstopa od pogodb, sklenjenih prek spleta (pogodbe na daljavo), v roku, določenem spodaj (običajno 14 dni), iz katerega koli razloga in brez utemeljitve.

Uporabniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za potrošnike, ne morejo izkoristiti pravic, opisanih v tem razdelku. Uporabniki lahko izvejo več o pogojih odpovedi v tem razdelku.
Uveljavljanje pravice do odpovedi

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe morajo uporabniki lastniku poslati nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko uporabniki uporabijo vzorec odstopnega obrazca, ki je na voljo v razdelku »definicije« tega dokumenta. Uporabnik pa lahko svojo namero o odstopu od pogodbe izrazi z nedvoumno izjavo na kateri koli drug primeren način. Za izpolnitev roka, v katerem lahko uveljavljajo to pravico, morajo uporabniki poslati obvestilo o odstopu pred iztekom odpovednega roka. Kdaj poteče odpovedni rok?

Regarding the purchase of goods, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – takes physical possession of the goods.
Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately or in case of purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – acquires physical possession of the last good, lot or piece.

Učinki odpovedi

Uporabnikom, ki pravilno odstopijo od pogodbe, bo lastnik povrnil vsa plačila lastniku, vključno s tistimi, ki krijejo stroške dostave, če obstajajo.

Vendar morebitni dodatni stroški, ki izhajajo iz izbire določenega načina dostave, razen najcenejše vrste standardne dostave, ki jo ponuja lastnik, ne bodo povrnjeni.

Takšno povračilo se izvede brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je lastnik obveščen o odločitvi uporabnika, da odstopi od pogodbe. Če ni drugače dogovorjeno z uporabnikom, bodo povračila izvedena z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno za obdelavo začetne transakcije. V nobenem primeru uporabnik zaradi takšnega povračila ne bo imel nobenih stroškov ali pristojbin.
…pri nakupu fizičnega blaga

Razen če je lastnik ponudil prevzem blaga, bodo uporabniki blago brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 dneh od dneva, ko so blago poslali nazaj ali ga predali lastniku ali osebi, ki jo je slednji pooblastil za prevzem blaga. na kateri so sporočili svojo odločitev o odstopu od pogodbe.

Rok je izpolnjen, če je blago izročeno prevozniku ali kako drugače vrnjeno, kot je navedeno zgoraj, pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo blaga. Povračilo se lahko zadrži do prevzema blaga ali dokler uporabniki ne predložijo dokazila o vračilu blaga, kar se zgodi prej.

Uporabnik odgovarja samo za morebitno zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom izven tistega, ki je nujno za ugotavljanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Stroške vračila blaga krije uporabnik.
Brazilske uporabniške pravice
Pravica do obžalovanja

Če spodaj ni navedena veljavna izjema, imajo uporabniki, ki so potrošniki v Braziliji, zakonsko pravico do obžalovanja v skladu z brazilsko zakonodajo. To pomeni, da ima potrošnik pravico do odstopa od pogodb, sklenjenih preko spleta (pogodbe na daljavo ali katere koli pogodbe, podpisane izven poslovnih prostorov) v sedmih (7) dneh od datuma sklenitve pogodbe ali prejema izdelka ali storitve, za kakršnega koli razloga in brez utemeljitve. Uporabniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za potrošnike, ne morejo izkoristiti pravic, opisanih v tem razdelku. Pravico do obžalovanja lahko potrošnik uveljavlja prek kontaktnih kanalov, navedenih na začetku tega dokumenta, in v skladu s smernicami v tem razdelku.
Uveljavljanje pravice do obžalovanja

Za uveljavitev pravice do obžalovanja morajo uporabniki lastniku poslati nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko uporabniki uporabijo vzorec odstopnega obrazca, ki je na voljo v razdelku »definicije« tega dokumenta. Uporabnik pa lahko svojo namero o odstopu od pogodbe izrazi z nedvoumno izjavo na kateri koli drug primeren način. Za izpolnitev roka, v katerem lahko uveljavljajo to pravico, morajo uporabniki poslati obvestilo o obžalovanju pred iztekom obdobja obžalovanja. Kdaj poteče obdobje obžalovanja?

Regarding the purchase of goods, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier – receives the goods.

Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately, or in case of the purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier receives the last good, lot or piece.

Učinki obžalovanja

Uporabnikom, ki pravilno odstopijo od pogodbe, bo lastnik povrnil vsa plačila lastniku, vključno s tistimi, ki krijejo stroške dostave, če obstajajo.

Vendar morebitni dodatni stroški, ki izhajajo iz izbire določenega načina dostave, razen najcenejše vrste standardne dostave, ki jo ponuja lastnik, ne bodo povrnjeni.

Takšno povračilo se izvede brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je lastnik obveščen o odločitvi uporabnika, da odstopi od pogodbe, ali od dejanskega vračila izdelka, kar nastopi pozneje. Če ni drugače dogovorjeno z uporabnikom, bodo povračila izvedena z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno za obdelavo začetne transakcije. V nobenem primeru uporabnik zaradi takšnega povračila ne bo imel nobenih stroškov ali pristojbin.
…pri nakupu fizičnega blaga

Razen če je lastnik ponudil prevzem blaga, bodo uporabniki blago brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 dneh od dneva, ko so blago poslali nazaj ali ga predali lastniku ali osebi, ki jo je slednji pooblastil za prevzem blaga. na kateri so sporočili svojo odločitev o odstopu od pogodbe.

Rok je izpolnjen, če je blago izročeno prevozniku ali kako drugače vrnjeno, kot je navedeno zgoraj, pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo blaga. Povračilo se lahko zadrži do prejema blaga ali dokler uporabniki ne predložijo dokazil o vračilu blaga, kar se zgodi prej.

Uporabnik odgovarja samo za morebitno zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom izven tistega, ki je nujno za ugotavljanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Stroške vračila blaga nosi lastnik.
garancije
Garancija vračila denarja za blago

Brez poseganja v veljavne zakonske pravice lastnik daje uporabnikom pravico do preklica nakupa, s katerim niso zadovoljni, in pridobitve vračila kupnine v 15 dneh od dneva, ko je bilo kupljeno blago dostavljeno.

Lastnik povrne ceno izdelka, kupljenega z istim načinom plačila kot prvotna transakcija.
Za uveljavljanje te pravice morajo uporabniki lastniku poslati nedvoumno obvestilo. Čeprav motivacija ni potrebna, uporabnike prosimo, da navedejo razlog, zakaj uveljavljajo garancijo za vračilo denarja.

V istem zgoraj navedenem roku mora uporabnik na svoje stroške kupljeno blago vrniti lastniku, pri čemer se mora prepričati, da je nepoškodovano, čisto in primerno za nadaljnjo prodajo. Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži.
Po prejemu blaga bo lastnik preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za garancijo za vračilo denarja, in v tem primeru vrnil kupnino.
Garancija za vračilo denarja za storitve

Brez poseganja v veljavne zakonske pravice lastnik daje uporabnikom pravico do preklica nakupa storitve, s katero niso zadovoljni, in pridobitve povračila v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe.

Lastnik povrne ceno izdelka, kupljenega z istim načinom plačila kot prvotna transakcija.
Za uveljavljanje te pravice morajo uporabniki lastniku poslati nedvoumno obvestilo. Čeprav motivacija ni potrebna, uporabnike prosimo, da navedejo razlog, zakaj uveljavljajo garancijo za vračilo denarja.

Po prejemu takega obvestila bo lastnik preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za garancijo za vračilo denarja, in v tem primeru povrnil kupnino. V tem primeru uporabniki ne bodo imeli več dostopa do kupljene storitve.
Odgovornost in odškodnina

Razen če ni drugače izrecno navedeno ali dogovorjeno z uporabniki, bo lastnikova odgovornost za škodo v zvezi z izvajanjem pogodbe izključena, omejena in/ali zmanjšana do največjega obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.
Avstralski uporabniki
Omejitev odgovornosti

Nič v teh pogojih ne izključuje, omejuje ali spreminja kakršnega koli jamstva, pogoja, garancije, pravice ali pravnega sredstva, ki ga ima uporabnik v skladu z Zakonom o konkurenci in varstvu potrošnikov iz leta 2010 (Cth) ali katero koli podobno državno ali ozemeljsko zakonodajo in ki ga ni mogoče izključiti, omejiti ali spremeniti (neizključljiva pravica). V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, je naša odgovornost do uporabnika, vključno z odgovornostjo za kršitev neizključljive pravice in odgovornostjo, ki sicer ni izključena v skladu s temi pogoji uporabe, omejena po lastni presoji lastnika na - izvedbo storitev ali plačilo stroškov ponovne dobave storitev.
Uporabniki iz ZDA
Zavrnitev jamstva

Ta aplikacija je na voljo izključno na podlagi "kot je" in "kot je na voljo". Uporaba storitve je na lastno odgovornost uporabnikov. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lastnik izrecno zavrača vse pogoje, izjave in jamstva — bodisi izrecna, implicitna, zakonska ali drugačna, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitno garancijo za prodajo, primernost za določen namen ali nekršitev pravic tretjih oseb. Noben nasvet ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki jo uporabnik pridobi od lastnika ali prek storitve, ne bo ustvarila nobenega jamstva, ki ni izrecno navedeno tukaj.

Brez omejevanja zgoraj navedenega lastnik, njegove hčerinske družbe, podružnice, dajalci licenc, uradniki, direktorji, zastopniki, soblagovci, partnerji, dobavitelji in zaposleni ne jamčijo, da je vsebina točna, zanesljiva ali pravilna; da bo storitev izpolnjevala zahteve uporabnikov; da bo storitev na voljo ob katerem koli določenem času ali lokaciji, neprekinjeno ali varno; da bodo vse pomanjkljivosti ali napake odpravljene; ali da storitev ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih komponent. Vsaka vsebina, ki je prenesena ali kako drugače pridobljena z uporabo storitve, se prenese na lastno odgovornost uporabnika in uporabniki so izključno odgovorni za kakršno koli škodo na računalniškem sistemu ali mobilni napravi uporabnikov ali izgubo podatkov, ki je posledica takega prenosa ali uporabnikove uporabe Storitev.

Lastnik ne jamči, potrjuje, jamči ali prevzema odgovornosti za noben izdelek ali storitev, ki jo oglašuje ali ponuja tretja oseba prek storitve ali katerega koli spletnega mesta ali storitve s hiperpovezavo, in lastnik ne sme biti stranka ali kakor koli nadzirati katerega koli transakcije med uporabniki in tretjimi ponudniki izdelkov ali storitev.

Storitev lahko postane nedostopna ali morda ne deluje pravilno z uporabnikovim spletnim brskalnikom, mobilno napravo in/ali operacijskim sistemom. Lastnik ne more biti odgovoren za kakršno koli zaznano ali dejansko škodo, ki izhaja iz vsebine storitve, delovanja ali uporabe te storitve.

Zvezna zakonodaja, nekatere zvezne države in druge jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve in omejitve nekaterih implicitnih jamstev. Zgornje izjeme morda ne veljajo za uporabnike. Ta pogodba daje uporabnikom posebne zakonske pravice, uporabniki pa imajo lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države. Zavrnitve odgovornosti in izključitve v okviru te pogodbe ne veljajo v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.
Omejitev odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru lastnik in njegove hčerinske družbe, podružnice, uradniki, direktorji, zastopniki, partnerji, dobavitelji in zaposleni niso odgovorni za

any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service; and/or
the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

Ta razdelek o omejitvi odgovornosti se uporablja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja v veljavni jurisdikciji, ne glede na to, ali domnevna odgovornost temelji na pogodbi, deliktu, malomarnosti, objektivni odgovornosti ali kateri koli drugi podlagi, tudi če je bilo podjetje obveščeno o možnosti takega poškodbe.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, zato zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo za uporabnika. Pogoji dajejo uporabniku posebne pravne pravice, uporabnik pa ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od jurisdikcije do jurisdikcije. Zavrnitve odgovornosti, izključitve in omejitve odgovornosti pod pogoji ne veljajo v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.
Odškodnina

Uporabnik se strinja, da bo lastnika in njegove hčerinske družbe, podružnice, uradnike, direktorje, zastopnike, partnerje, dobavitelje in zaposlene branil, odškodoval in varoval pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, škodo, obveznostmi, izgubami, odgovornostmi. , stroški ali dolg in izdatki, vključno, vendar ne omejeno na pravne stroške in izdatke, ki izhajajo iz

User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
User’s wilful misconduct; or
statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by applicable law.

Skupne določbe
Brez opustitve

Če lastnik ne uveljavlja katere koli pravice ali določila v skladu s temi pogoji, to ne pomeni, da se je odpovedal takšni pravici ali določilu. Nobena opustitev se ne šteje za nadaljnjo ali stalno opustitev takega ali katerega koli drugega pogoja.
Prekinitev storitve

Za zagotovitev najboljše možne ravni storitev si lastnik pridržuje pravico do prekinitve storitve zaradi vzdrževanja, posodobitev sistema ali kakršnih koli drugih sprememb in o tem ustrezno obvesti uporabnike.

V okviru zakonskih omejitev se lahko lastnik odloči tudi začasno ali popolnoma ukiniti storitev. Če je storitev ukinjena, bo lastnik sodeloval z uporabniki, da jim omogoči umik osebnih podatkov ali informacij, in bo spoštoval pravice uporabnikov v zvezi z nadaljnjo uporabo izdelka in/ali nadomestilom, kot določa veljavna zakonodaja.

Poleg tega storitev morda ne bo na voljo zaradi razlogov izven razumnega nadzora lastnika, kot so dogodki "višje sile" (infrastrukturne okvare ali izpadi elektrike itd.).
Preprodaja storitev

Uporabniki ne smejo reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati ali izkoriščati katerega koli dela te aplikacije in njene storitve brez lastnikovega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga izda neposredno ali prek zakonitega programa za preprodajo.
Varovanje osebnih podatkov

Če želite izvedeti več o uporabi svojih osebnih podatkov, si lahko uporabniki ogledajo politiko zasebnosti te aplikacije.
Pravice intelektualne lastnine

Brez poseganja v katero koli natančnejšo določbo teh pogojev so vse pravice intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice, pravice blagovnih znamk, patentne pravice in pravice oblikovanja, povezane s to aplikacijo, izključna last lastnika ali njegovih dajalcev licence in so predmet zaščite, ki jo zagotavlja veljavne zakone ali mednarodne pogodbe v zvezi z intelektualno lastnino.

Vse blagovne znamke – nominalne ali figurativne – in vse druge znamke, trgovska imena, storitvene znamke, besedne znamke, ilustracije, slike ali logotipi, ki se pojavljajo v povezavi s to aplikacijo, so in ostajajo izključna last lastnika ali njegovih dajalcev licence in so predmet zaščiti, ki jo zagotavljajo veljavni zakoni ali mednarodne pogodbe v zvezi z intelektualno lastnino.
Spremembe teh pogojev

Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali kako drugače spremeni te pogoje. V takšnih primerih bo lastnik o teh spremembah ustrezno obvestil uporabnika.

Takšne spremembe bodo vplivale samo na razmerje z uporabnikom od datuma, ki je sporočen uporabnikom, naprej.

Nadaljnja uporaba storitve bo pomenila, da uporabnik sprejema spremenjene pogoje. Če uporabniki ne želijo, da jih spremembe zavezujejo, morajo prenehati uporabljati storitev in lahko prekinejo pogodbo.

Veljavna prejšnja različica bo urejala odnos pred uporabnikovim sprejetjem. Uporabnik lahko pridobi katero koli prejšnjo različico od lastnika.

Če zakonsko zahteva, bo lastnik uporabnike vnaprej obvestil, kdaj bodo spremenjeni pogoji začeli veljati.
Odstop pogodbe

Lastnik si pridržuje pravico do prenosa, dodelitve, odtujitve z novacijo ali pogodbe s podizvajalci katere koli ali vseh pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji, ob upoštevanju uporabnikovih zakonitih interesov. Ustrezno se bodo uporabljala določila glede sprememb teh pogojev.

Uporabniki ne smejo na kakršen koli način dodeliti ali prenesti svojih pravic ali obveznosti iz teh pogojev brez pisnega dovoljenja lastnika.
Kontakti

Vsa sporočila v zvezi z uporabo te aplikacije morajo biti poslana z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.
Neodvisnost

Če se katera koli določba teh pogojev šteje ali postane neveljavna ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, neveljavnost ali neizvršljivost takšne določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki ostanejo v polni veljavi in ​​učinku.
Uporabniki iz ZDA

Vsaka taka neveljavna ali neizvršljiva določba bo razložena, tolmačena in spremenjena v obsegu, ki je razumno potreben, da postane veljavna, izvršljiva in skladna s prvotnim namenom. Ti pogoji sestavljajo celotno pogodbo med uporabniki in lastnikom v zvezi s predmetom te pogodbe in nadomeščajo vso drugo komunikacijo, vključno z vsemi predhodnimi dogovori, vendar ne omejeno nanje, med strankama v zvezi s tako vsebino. Ti pogoji bodo uveljavljeni v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.
EU uporabniki

Če bi bila ali bi bila katera koli določba teh pogojev neveljavna, neveljavna ali neizvršljiva, se stranki potrudita po svojih najboljših močeh, da na prijateljski način najdeta sporazum o veljavnih in izvršljivih določbah ter tako nadomestita neveljavne, neveljavne ali neizvršljive dele.
Če tega ne storite, bodo nične, neveljavne ali neizvršljive določbe nadomestile veljavne zakonske določbe, če je tako dovoljeno ali navedeno v veljavni zakonodaji.

Brez poseganja v zgoraj navedeno ničnost, neveljavnost ali nezmožnost uveljavitve posamezne določbe teh pogojev ne razveljavi celotne pogodbe, razen če so ločene določbe bistvene za pogodbo ali tako pomembne, da stranke ne bi sklenile pogodbe, če so vedeli, da določba ne bo veljavna, ali v primerih, ko bi preostale določbe povzročile nesprejemljive težave za katero koli stranko.
Pravo

Te pogoje ureja zakonodaja kraja, kjer ima lastnik sedež, kot je razkrito v ustreznem razdelku tega dokumenta, ne glede na načela kolizije zakonov.
Razširjenost nacionalnega prava

Ne glede na zgoraj navedeno, če zakonodaja države, v kateri se nahaja uporabnik, predvideva višji veljavni standard varstva potrošnikov, takšni višji standardi prevladajo.
Kraj sodne pristojnosti

Izključna pristojnost za odločanje o kakršnih koli sporih, ki izhajajo iz teh pogojev ali so povezani z njimi, so sodišča v kraju, kjer ima lastnik sedež, kot je prikazano v ustreznem razdelku tega dokumenta.
Izjema za potrošnike v Evropi

Zgoraj navedeno ne velja za uporabnike, ki izpolnjujejo pogoje za evropske potrošnike, niti za potrošnike s sedežem v Združenem kraljestvu, Švici, Norveški ali na Islandiji.
Reševanje sporov
Sporazumno reševanje sporov

Morebitne spore lahko uporabniki posredujejo lastniku, ki jih bo poskušal rešiti sporazumno.

Medtem ko pravica uporabnikov do sodnega postopka vedno ostane nespremenjena, v primeru kakršnih koli sporov glede uporabe te aplikacije ali storitve, uporabnike prosimo, da stopijo v stik z lastnikom na kontaktne podatke, navedene v tem dokumentu.

Uporabnik lahko predloži pritožbo, vključno s kratkim opisom in, če je primerno, podrobnostmi povezanega naročila, nakupa ali računa na e-poštni naslov lastnika, naveden v tem dokumentu.

Lastnik bo pritožbo obravnaval brez nepotrebnega odlašanja in v roku 21 dni od prejema.
Spletno reševanje sporov za potrošnike

Evropska komisija je vzpostavila spletno platformo za alternativno reševanje sporov, ki omogoča izvensodno reševanje sporov v zvezi s spletnimi prodajnimi in storitvenimi pogodbami in iz njih.

Posledično lahko vsak evropski potrošnik ali potrošnik s sedežem na Norveškem, Islandiji ali Lihtenštajnu uporabi takšno platformo za reševanje sporov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih na spletu. Platforma je dostopna na naslednji povezavi.
Opredelitve in pravne reference
Ta aplikacija (ali ta aplikacija)

Lastnina, ki omogoča opravljanje storitve.
Sporazum

Vsako pravno zavezujoče ali pogodbeno razmerje med lastnikom in uporabnikom, ki ga urejajo ti pogoji.
brazilski (ali brazilski)

Velja, če je uporabnik, ne glede na državljanstvo, v Braziliji.
Poslovni uporabnik

Vsak uporabnik, ki ne izpolnjuje pogojev za potrošnika.
Kupon

Katera koli koda ali kupon, v tiskani ali elektronski obliki, ki uporabniku omogoča nakup izdelka po znižani ceni.
Evropski (ali Evropa)

Velja, če je uporabnik, ne glede na državljanstvo, v EU.
Primer odstopnega obrazca

Naslovljeno na:

TCS – The Ceramic School GmbH, Höhenstraße 15, Feldkirchen, Koroška, ​​9560, Avstrija UID: ATU76323168
office@ceramic.school

Obveščam/obveščam, da odstopam/odstopam od svoje/naše prodajne pogodbe za naslednje blago/opravljanje naslednje storitve:

_________________________________ (vnesite opis blaga/storitev, ki so predmet ustreznega odstopa)

Ordered on: _____________________________________________ (insert the date)
Received on: _____________________________________________ (insert the date)
Name of consumer(s):_____________________________________________
Address of consumer(s):_____________________________________________
Date: _____________________________________________

(podpišite, če je ta obrazec prijavljen na papirju)
Lastnik (ali mi)

Označuje fizično(-e) osebo(-e) ali pravno osebo, ki uporabnikom zagotavlja to aplikacijo in/ali storitev.
Izdelek

Blago ali storitev, ki je na voljo za nakup prek te aplikacije, kot je npr. fizično blago, digitalne datoteke, programska oprema, storitve rezervacij itd.

Prodaja izdelkov je lahko del storitve.
Service

Storitev, ki jo zagotavlja ta aplikacija, kot je opisano v teh pogojih in na tej aplikaciji.
Pogoji

Vse določbe, ki veljajo za uporabo te aplikacije in/ali storitve, kot je opisano v tem dokumentu, vključno z vsemi drugimi povezanimi dokumenti ali pogodbami, in kot so občasno posodobljene.
Združeno kraljestvo (ali ZK)

Velja, če je uporabnik, ne glede na državljanstvo, v Združenem kraljestvu.
Uporabnik (ali vi)

Označuje katero koli fizično ali pravno osebo, ki uporablja to aplikacijo.
Potrošniška

Potrošnik je vsak uporabnik, ki se kot tak kvalificira po veljavni zakonodaji.

Zadnja posodobitev: 14. junij 2023

Preskoči na vsebino